Gegevensbescherming en cookiebeheer

Wat is het doel van ons gegevensbeschermingsbeleid?


Onze vennootschap Otto Roelofs SPRL wil u herinneren aan haar engagement om het vertrouwen dat u in haar stelt te respecteren en de in België en de Europese Unie geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en respect voor uw privéleven toe te passen. Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna “AVG”).

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft tot doel u te informeren over de voorwaarden waaronder Otto Roelofs SPRL, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder, uw persoonsgegevens verwerkt. Het vormt een aanvulling op de informatie die onder uw aandacht wordt gebracht wanneer u uw gegevens aan ons meedeelt in de winkel en/of door een formulier in te vullen, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een klantaccount op onze website durance.be of rechtstreeks in de winkel.
Dit beleid is van toepassing op gegevens die worden verzameld in de winkel, per post of per telefoon wanneer u contact opneemt met onze klantenservice en wanneer u onze website gebruikt. Dit zijn regels die betrekking hebben op de persoonsgegevens van al onze klanten en prospects, ongeacht het kanaal waarlangs deze gegevens worden verzameld.
Het is voor iedereen en permanent toegankelijk vanaf onze site “durance.be”.
Wij nodigen u uit om het aandachtig te lezen en er regelmatig naar te verwijzen.

Welke gegevens worden verwerkt?
Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:
- Gegevens met betrekking tot uw identiteit: titel, naam, voornaam, geboortedatum, enz.
- Contactgegevens: postadres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.
- Financiële gegevens: informatie met betrekking tot betaalmethoden…
- Commerciële gegevens: klantnummer, aankoopgeschiedenis, informatie met betrekking tot uw klantenaccount, enz.
- Declaratieve gegevens: uw antwoorden op vragenlijsten om u te helpen bij het kiezen van producten, meningen over onze producten, enz.
- Technische gegevens: verbindingsgegevens, browsegeschiedenis, login en wachtwoord voor uw klantaccount, enz.

Het verplichte of optionele karakter van de mededeling van uw gegevens wordt u meegedeeld wanneer ze worden verzameld. Als u de als verplicht gemarkeerde informatie niet verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet uitvoeren. Uw verzendadres is bijvoorbeeld nodig om uw bestelling bij u te bezorgen. De optionele gegevens die u ons meedeelt, stellen ons in staat u beter te leren kennen en onze diensten en communicatie in uw voordeel te verbeteren.


Waarom verwerken wij uw gegevens?

Voor elke verwerking verzamelen en gebruiken wij uitsluitend de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij deze vragen:
- Uitvoering van een contract met u: het registreren en uitvoeren van uw bestellingen, het verlenen van de diensten waarop u zich abonneert, het verwerken van uw verzoeken en klachten, het verlenen van after-sales service;
- Gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf: het beheren en verbeteren van de klantenrelaties, het verbeteren van uw ervaring bij het gebruik van onze Website, het uitvoeren van statistische analyses, het beheren en publiceren van klantbeoordelingen over onze producten, het voorkomen van misbruik en fraude, u informeren over nieuwe diensten of wijzigingen aan onze sites , waarbij we ervoor zorgen dat uw rechten en belangen altijd worden gerespecteerd;
- Direct marketingactiviteiten: op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, direct marketingactiviteiten uitvoeren en u aanbiedingen aanbieden die zijn aangepast aan uw behoeften, u communicatie en commerciële aanbiedingen sturen, reclamespellen en -wedstrijden implementeren, tevredenheidsonderzoeken uitvoeren;
- Uw gegevens worden ook gebruikt om ons in staat te stellen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen

De duur van de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor deze worden gebruikt:
- Uitvoering van een contract: voor de gehele duur van het contract en tot het einde van de verjaringstermijn die van toepassing is op burgerlijke en handelsvorderingen (momenteel 5 jaar),
- Gerechtvaardigde belangen van het bedrijf: gedurende een periode van 3 jaar vanaf de inning ervan,
- Direct marketing operatie: voor de gehele duur van uw toestemming.

Ontvangt u commerciële aanbiedingen?


In overeenstemming met de keuzes die u heeft gemaakt, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u commerciële verzoeken te sturen, met name per e-mail of post.
E-mailaanbiedingen:
Indien u bij het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een klantaccount uw gegevens aan ons heeft doorgegeven en wij u, met uw toestemming, aanbiedingen kunnen sturen voor onze producten en diensten.
Het staat u te allen tijde vrij om kosteloos bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze aanbiedingen door op de afmeldlink in elke e-mail te klikken, of door naar uw klantaccount op onze Website te gaan, of door contact op te nemen met onze klantenservice.
Aanbiedingen per post:
Met uw toestemming kunnen wij u per post commerciële berichten sturen om u aanbiedingen te doen voor onze producten en diensten. Het staat u te allen tijde vrij om kosteloos bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze aanbiedingen, door naar uw klantaccount op onze Website te gaan of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Voor wie zijn uw gegevens bedoeld?


De ontvangers van persoonsgegevens zijn, in het kader van de hierboven vermelde doeleinden: het naar behoren gemachtigde personeel van Otto Roelofs SPRL, en onderaannemers die betrokken zijn bij de verwezenlijking van de hierboven beschreven doeleinden.
Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan bevoegde autoriteiten, op hun verzoek, of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

Hoe garanderen wij de veiligheid van uw gegevens?


Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, accidentele vernietiging, misbruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Worden uw gegevens buiten de EU verwerkt?


De persoonlijke gegevens die we op onze site of in de winkel verzamelen, worden opgeslagen binnen de Europese Unie.
Het kan zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Unie. In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat de uitgevoerde verwerking voldoet aan een niveau van bescherming van persoonsgegevens dat overeenkomt met het niveau vereist door de regelgeving en zullen wij u informeren over het al dan niet bestaan ​​van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. In het geval van een overdracht naar een land zonder adequaatheidsbesluit, wordt u geïnformeerd over de verwijzing naar de passende of aangepaste garanties waaronder de overdracht plaatsvindt, evenals de middelen om er een kopie van te verkrijgen of de plaats waar deze worden overgedragen. beschikbaar werden gesteld.

Wat zijn uw rechten?


Conform de geldende regelgeving beschikt u over verschillende rechten die u op ieder moment kunt uitoefenen:
- U heeft recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om overdraagbaarheid te verzoeken van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt;
- U heeft het recht om om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, of om beperking van deze verwerking te verzoeken; Houd er rekening mee dat een beperking van de verwerking het onmogelijk kan maken om een ​​contract of dienst uit te voeren;
- U heeft tevens het recht om op elk moment en zonder opgave van reden kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, evenals tegen profilering wanneer deze voor hetzelfde doel wordt uitgevoerd.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?


Om uw rechten uit te oefenen, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen met een bewijs van uw identiteit.
- per e-mail: alexis@roelofs.be
- Per brief :

Otto Roelofs BVBA

Place des Maieurs 4, bus 23

1150 Brussel

België

Wij zullen binnen maximaal één maand na ontvangst van uw volledige verzoek op uw verzoek reageren.

Wij verbinden ons ertoe al het mogelijke te doen om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te respecteren. Indien u echter van oordeel bent dat deze rechten niet werden gerespecteerd, heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de APD, de toezichthoudende autoriteit die tot taak heeft toe te zien op de naleving in België van de Regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

LEES MEER OVER COOKIES


Preambule
In deze sectie Cookies kunt u meer te weten komen over de oorsprong en het gebruik van de navigatie-informatie die wordt verwerkt wanneer u de durance.be-site bezoekt en via een van onze advertentie-inhoud. In dit gedeelte wordt u ook geïnformeerd over uw rechten. Dit Beleid is daarom belangrijk voor u, die een positieve en zelfverzekerde ervaring wilt hebben met onze aanbiedingen en onze diensten, en voor ons, die nauwkeurig en volledig willen reageren op uw vragen over het gebruik van uw verzamelde browsegegevens. Over het algemeen gebeurt het gebruik van uw browsegegevens in het kader van uw voorafgaande toestemming, tenzij dit gebruik strikt noodzakelijk is voor de levering van een dienst die u hebt aangevraagd.
Een cookie is een reeks informatie die naar uw browser kan worden verzonden door een website waarmee u verbinding maakt. Uw browser bewaart deze gegevens maximaal 13 maanden en stuurt deze elke keer dat u opnieuw verbinding maakt, terug naar de webserver.
We kunnen cookies voor meerdere doeleinden gebruiken: het onthouden van uw klant-ID op onze website, het onthouden van de inhoud van uw winkelwagentje, het volgen van uw surfgedrag voor statistische of reclamedoeleinden, enz.
We gebruiken cookies via onze website, maar we kunnen ook advertentieruimte rechtstreeks of via onze dienstverleners (communicatieadviesbureaus) kopen om onze activiteiten en ons aanbod op sites/applicaties van derden te promoten, via advertentie-inhoud (tekst, afbeeldingen, animaties, video's, enz.) die door deze sites/applicaties worden verspreid.

Wanneer u onze site en/of een site van derden raadpleegt die onze reclame-inhoud verspreidt, kan informatie met betrekking tot de navigatie op uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden geregistreerd.

Bovendien kunnen er cookies worden opgenomen in de advertentieruimtes op onze site. Deze advertentieruimtes tonen advertentie-inhoud van externe adverteerders op uw terminal. Deze ruimtes dragen bij aan de financiering van de inhoud en diensten die wij u ter beschikking stellen.

Alleen de uitgever van een cookie zal waarschijnlijk de daarin opgenomen informatie lezen of wijzigen.

U kunt uw keuzes met betrekking tot cookies op elk moment wijzigen en zo uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken.

WAARVOOR WORDEN DE COOKIES DIE OP DEZE SITE WORDEN UITGEGEVEN?
Afhankelijk van uw keuzes met betrekking tot cookies, beschrijft dit gedeelte de doeleinden waarvoor ze worden uitgegeven wanneer u verbinding maakt met onze site.


Met de cookies die wij uitgeven kunnen wij:
- om statistieken en volumes van aanwezigheid en gebruik van de verschillende elementen van onze Site op te stellen (bezochte secties en inhoud, routes), waardoor we de interesse en ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
- om de presentatie van onze Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze Site, afhankelijk van de hardware en visualisatiesoftware of de lezing die uw terminal bevat;
- om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat u op onze site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of tot producten, diensten of informatie die u op onze site hebt gekozen (geabonneerde dienst, inhoud van een bestelmandje, enz.) ;
- om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze site, zoals uw account, met behulp van identificatiegegevens of gegevens die u ons mogelijk eerder hebt verstrekt;
- om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde periode opnieuw wordt gevraagd in te loggen bij inhoud of een dienst.

Cookies die door derden op onze site worden geplaatst.
De uitgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Wij informeren u over het bij ons bekende doel van de cookies en de middelen waarover u beschikt om keuzes te maken ten aanzien van deze cookies.
1. Vanwege applicaties van derden die in onze site zijn geïntegreerd
Wij kunnen op onze site computertoepassingen van derden opnemen, waarmee u de inhoud van onze site met andere mensen kunt delen of deze andere mensen op de hoogte kunt stellen van uw raadpleging of uw mening over de inhoud van onze site. Dit is met name het geval voor de knoppen “Delen” en “Vind ik leuk” van sociale netwerken zoals “Facebook”, “Instagram”, enz.
Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop aanbiedt, zal u waarschijnlijk identificeren met behulp van deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw raadpleging van onze site. Met dit type applicatieknop kan het betreffende sociale netwerk uw navigatie op onze site volgen, simpelweg omdat uw account bij het betreffende sociale netwerk op uw terminal (open sessie) werd geactiveerd tijdens uw navigatie op onze site.
We hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsen op onze site en in verband met de persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden van het gebruik, met name reclame, van de browse-informatie die zij kunnen verzamelen met behulp van deze applicatieknoppen. Dit beschermingsbeleid moet u in het bijzonder in staat stellen uw keuzes met deze sociale netwerken uit te oefenen, in het bijzonder door uw gebruiksaccounts voor elk van deze netwerken te configureren.

 1. Via inhoud van derden die wordt verspreid in onze advertentieruimtes
  Advertentie-inhoud (afbeeldingen, animaties, video's, enz.) die in onze advertentieruimtes wordt verspreid, kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door derden: ofwel de adverteerder die aan de oorsprong ligt van de betreffende advertentie-inhoud, ofwel een derde bedrijf van de adverteerder (communicatieadviesbureau, doelgroep meetbedrijf, aanbieder van gerichte advertenties enz.), die een cookie koppelde aan de advertentie-inhoud van een adverteerder.

Indien van toepassing kunnen cookies van deze derde partijen ervoor zorgen dat u tijdens de geldigheidsduur van deze cookies:
• om het aantal vertoningen van advertentie-inhoud te tellen die via onze advertentieruimten worden uitgezonden, om de aldus weergegeven advertenties te identificeren, en om het aantal gebruikers te identificeren dat op elke advertentie heeft geklikt, waardoor ze de verschuldigde bedragen kunnen berekenen en statistieken kunnen opstellen;
• om uw terminal te herkennen tijdens de daaropvolgende navigatie op een andere site of dienst waarop deze adverteerders of derden ook cookies uitgeven en, indien van toepassing, om deze sites en diensten van derden of de advertenties die zij uitzenden aan te passen aan de navigatie van uw terminal waarvan zij wellicht op de hoogte zijn.

Uw keuzes met betrekking tot cookies.

 1. a) De Cookieovereenkomst
  Het opslaan van een cookie in een terminal is in essentie afhankelijk van de wensen van de gebruiker van de Terminal, die hij op elk moment en gratis kan uiten en wijzigen via de keuzes die zijn navigatiesoftware hem biedt.
  Als u in uw browsersoftware de registratie van cookies in uw Terminal hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op uw Terminal. Ze zijn alleen leesbaar voor de uitgever ervan.
 2. b) Weigering van cookies
  Als u de registratie van cookies op uw terminal weigert, of als u de cookies verwijdert die daar zijn opgeslagen, kunt u niet langer profiteren van een bepaald aantal functionaliteiten die niettemin noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van onze Site te navigeren. Dit zou het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. Dit zou ook het geval zijn wanneer wij - of onze dienstverleners - voor technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen ervan of het land waarmee uw terminal verbonden lijkt te zijn, niet kunnen herkennen. het internet.
  Indien van toepassing wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen en die u hebt geweigerd of verwijderd.
 3. c) Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
  Er zijn verschillende opties beschikbaar voor het beheren van cookies. Eventuele instellingen die u kunt uitvoeren, kunnen uw surfgedrag op internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten wijzigen waarvoor het gebruik van cookies vereist is.

U kunt er op elk moment voor kiezen om uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven manier.

De keuzes die uw navigatiesoftware u biedt.

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies op uw terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de uitgever ervan. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat er waarschijnlijk een cookie op uw terminal wordt opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
Houd er rekening mee dat deze procedure niet verhindert dat advertenties op uw apparaat worden weergegeven. Het blokkeert alleen technologieën die het mogelijk maken om advertenties aan te passen aan uw surfgedrag en uw interesses.


WAT GEBRUIKEN DE COOKIES BIJ ONZE ADVERTENTIE-INHOUD DIE DOOR DERDEN WORDT GEDISTRIBUEERD?


Wanneer u een site/applicatie bezoekt die advertentieruimte bevat en een van onze advertenties uitzendt, kan deze advertentie een cookie bevatten. Deze cookie kan, afhankelijk van uw keuzes, in uw terminal worden opgeslagen en ons in staat stellen de browser van uw terminal te herkennen gedurende de geldigheidsperiode van de betreffende cookie.

Met de cookies die wij uitgeven kunnen wij, als uw terminal de opname ervan heeft toegestaan, afhankelijk van uw keuzes:
- om het aantal weergaven en activeringen van onze advertentie-inhoud te tellen die wordt verspreid op sites/applicaties van derden, om deze inhoud en deze sites/applicaties te identificeren, om het aantal gebruikers te bepalen dat op elke inhoud heeft geklikt;
- het berekenen van de bedragen die verschuldigd zijn aan de actoren in de reclamedistributieketen (communicatiebureau, reclamebureau, distributiesite/ondersteuning) en het opstellen van statistieken;
- om de presentatie aan te passen van de [site/applicatie] waarnaar een van onze advertentie-inhoud leidt;
- volgens de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze Site en volgens de kijk- of leeshardware en -software die uw terminal bevat;
- volgens de locatiegegevens (lengte- en breedtegraad) die uw terminal met uw voorafgaande toestemming aan ons (of aan onze dienstverleners) heeft doorgegeven.

WAT IS HET PUNT OM ADVERTENTIES AAN UW NAVIGATIE AAN TE ZIEN?


Ons doel is om u de meest relevante advertenties te tonen. Daartoe maakt de cookietechnologie het mogelijk om in realtime te bepalen welke advertenties op een terminal moeten worden weergegeven, op basis van het recente bezoek aan een of meer sites of applicaties.

Uw interesse in de advertentie-inhoud die op uw terminal wordt weergegeven wanneer u een Site raadpleegt, bepaalt vaak de advertentiemiddelen van de Site waardoor deze zijn diensten kan uitvoeren, die vaak gratis aan gebruikers worden aangeboden. Waarschijnlijk ziet u liever advertenties die aansluiten bij wat u interesseert, dan advertenties die voor u niet interessant zijn. Op dezelfde manier zijn adverteerders die hun advertenties willen zien uitgezonden geïnteresseerd in het tonen van hun aanbiedingen aan gebruikers die er waarschijnlijk het meest in geïnteresseerd zijn.


PERSOONLIJKE GEGEVENS EN NAVIGATIE-INFORMATIE


Wij kunnen de voor u bestemde aanbiedingen en advertenties aanpassen met informatie over de navigatie van uw terminal op onze site of binnen sites of diensten die door derden zijn gepubliceerd en waarop wij cookies plaatsen.

Voor zover u ons persoonlijke gegevens over u heeft verstrekt, met name uw elektronische contactgegevens, bij registratie of toegang tot een van onze diensten, kunnen we, afhankelijk van uw keuzes, informatienavigatie met betrekking tot uw terminal koppelen, verwerkt door de cookies die wij verstrekken met uw persoonlijke gegevens om u bijvoorbeeld elektronische prospectie te sturen of om op uw terminal gepersonaliseerde advertenties weer te geven die specifiek op u zijn gericht, in advertentieruimten met cookies die wij uitgeven, die voor u waarschijnlijk van persoonlijk belang zijn .

U kunt ons op elk moment vragen om geen advertenties of prospectie meer te ontvangen die zijn aangepast aan de navigatie-informatie van uw terminal, door rechtstreeks en gratis contact met ons op te nemen, of via de afmeldlink die is opgenomen in elke prospectie die wij u sturen. per email. Indien van toepassing zullen de advertenties die u mogelijk blijft ontvangen, tenzij u bezwaar maakt tegen ons, niet langer geschikt zijn om op uw terminal te bladeren.